Contact gegevens:
Dhr. JW Driessen MSc.
Mob. : 06 - 33 585 124
E-mail: info@jwproducts.nl
Welkom bij JW Products!

Wat doet JW Products?

JW Products ontwikkelt in eigen beheer producten en begeleidt het proces van concept tot productierijp product (0 serie). De producten zijn zonder uitzondering allemaal geschikt voor grote afzetmarkten: huishoudelijke zaken, fietsenmarkt etc. Ook particulieren die wel een goed idee of concept hebben maar vastlopen in de vertaling naar een concreet product dat in de markt gezet kan worden kan ik adviseren.
Vanzelfsprekend wordt zeer vertrouwelijk met alle toegezonden informatie omgegaan. Indien gewenst kan er ook een geheimhoudingsverklaring worden getekend.

Werkwijze JW Products

Bij elk nieuw idee wordt eerst getoetst middels de patentendatabase (espacenet) of het idee niet reeds onder octrooi valt of wellicht vrij te gebruiken is. Vervolgens wordt er een business case gemaakt over de verwachte afzet, geschatte kostprijs en verkoopprijs en de mogelijke omzet. Als het nog steeds lonend blijkt kan er worden begonnen met het verder uitwerken van het idee naar een concreet prototype. Ik beschik over een 3D printer voor snelle productontwikkeling.
Indien mogelijk wordt er een octrooi aangevraagd voor de landen waar de afzetmarkt te verwachten is. Als het octrooi wordt gehonoreerd kan er een volledig businessplan worden opgesteld voor het op de markt zetten van het product waarin alle te verwachten kosten worden meegenomen.
80 % van de kosten in uw product worden al vroeg gemaakt. JW Products kan u hierin adviseren en contacten leggen met geschikte toeleveranciers. Vanzelfsprekend wordt ook van de toeleveranciers geheimhouding vereist. Op de pagina Projecten kunt u zien een eerste project tot nu toe is verlopen.